OMO là gì? Cách bơm tiền qua kênh OMO là gì?

OMO là một yếu tố vô cùng quan trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính. Hiện nay, hoạt động mua bán giấy tờ có giá giữa ngân hàng Nhà nước cùng với thành viên trong nghiệp vụ thị trường mở đang diễn ra rất sôi động và phổ biến. Bài viết dưới đây FTV-Hanghoa224 sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về thị trường mở OMO là gì? đặc điểm và chủ thể tham gia vào hoạt động nghiệp vụ thị trường mở.

OMO là gì?

OMO là gì?OMO là gì?

OMO (viết tắt của Open Market Operations) chính là nghiệp vụ thị trường mở. Đây là một công cụ của chính sách tiền tệ liên quan đến hoạt động mua bán các giấy tờ có giá nhằm kiểm soát được lượng tiền cung ứng. Ví dụ, khi mà Ngân hàng Trung ương (NHTW) muốn tăng cung tiền thì sẽ tiến hành mua tín phiếu kho bạc từ ngân hàng thương mại (NHTM) và công chúng. Số tiền ngân hàng trung ương trả cho các ngân hàng thương mại và công chúng làm tăng tiền dự trữ của ngân hàng. Chính bởi sự dự trữ dư thừa đó sẽ cho phép các ngân hàng tăng cường việc cho vay. Điều này dẫn đến lượng tiền cung ứng ở trên thị trường tăng lên theo đúng mục đích của ngân hàng trung ương.

Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương thường gồm hai loại. Đó chính là mua bán giấy tờ có giá dài hạn cùng với mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn. Ở Việt Nam thì nghiệp vụ thị trường mở chủ yếu sẽ được thực hiện đối với loại giấy tờ có giá thông qua loại hình đấu thầu. Các loại giấy tờ có giá sẽ được quyền thực hiện mua bán ở trong nghiệp vụ thị trường mở bao gồm:

 • Tín phiếu của ngân hàng Nhà nước
 • Trái phiếu Chính phủ (bao gồm có Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc, Công trái xây dựng Tổ quốc, Trái phiếu công trình Trung ương,…)
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
 • Trái phiếu Chính quyền địa phương 

Lãi suất OMO là gì?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện có 04 lãi suất chính, bao gồm: lãi suất ở trên thị trường mở Open Market Operations (lãi suất OMO), lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn cùng với lãi suất cơ bản.

Trong đó thì lãi suất OMO được hiểu là mức lãi suất kết hợp được nhà nước đưa ra ở trong giao dịch đồng vốn dành cho các thành viên trên thị trường mở. Với tính chất là giao dịch hoạt động mua hoặc bán giấy tờ có giá ở trong ngắn hạn nên lãi suất OMO chỉ mang giá trị phần trăm cao nhất so với mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu hay lãi suất cơ bản.

Lãi suất OMO ở trên thị trường là mức lãi suất linh hoạt, thường sẽ do các Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh linh hoạt ở quá trình thực hiện công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát hiệu quả.

Bơm tiền qua OMO là gì?

Bơm tiền qua OMO là cách dùng để chỉ việc Ngân hàng nhà nước bơm tiền vào hệ thống ngân hàng qua kênh nghiệp vụ thị trường mở bằng cách giao dịch mua vào các giấy tờ có giá trị từ ngân hàng thành viên.

Hoạt động mua giấy tờ có giá trị có thể là mua hẳn hoặc mua có kỳ hạn. Trong đó:

 • Mua có kỳ hạn là việc Ngân hàng nhà nước mua những giấy tờ có giá trị và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá trị từ các thành viên, đồng thời thành viên cam kết sẽ mua lại các giấy tờ có giá trị đó sau một thời gian nhất định.
 • Mua hẳn là việc Ngân hàng nhà nước mua giấy tờ có giá trị và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên và không kèm theo cam kết bán lại giấy tờ có giá.

Hoạt động bơm tiền qua OMO được thực hiện sôi nổi khi hệ thống ngân hàng thành viên đối mặt với nhiều khó khăn trong thanh khoản.

>> Tham khảo: Bơm tiền là gì? Mục đích của việc bơm tiền vào thị trường

Đặc điểm của thị trường mở OMO

Đặc điểm của thị trường mở OMOĐặc điểm của thị trường mở OMO

 • Quyết định đến sự thay đổi về lượng tiền cung ứng ở trên thị trường

Nghiệp vụ thị trường mở chính là một công cụ rất quan trọng của chính sách tiền tệ. Đây là một yếu tố quyết định đối với sự thay đổi của cơ số tiền tệ. Việc mua bán những giấy tờ có giá ở trên thị trường mở sẽ làm gia tăng hoặc giảm cơ số tiền tệ. Do vậy mà nó sẽ làm tăng hoặc giảm đến lượng tiền tệ cung ứng ở trên thị trường. 

Chẳng hạn, khi mua giấy tờ có giá từ các ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại sẽ làm gia tăng dự trữ của các ngân hàng. Kết quả là tổng lượng tiền tăng lên, lượng cung tiền cũng sẽ tăng. Tương tự, điều trái ngược cũng sẽ xuất hiện khi ngân hàng trung ương thực hiện bán các giấy tờ có giá. Việc thanh toán khi mua những loại giấy tờ này sẽ làm giảm dự trữ của các ngân hàng thương mại. Do đó, cơ số tiền tệ cùng với lượng cung tiền ở trên thị trường giảm. Đặc điểm này đã làm cho nghiệp vụ thị trường mở trở thành một công cụ chính xác, linh hoạt và hiệu quả nhất trong chính sách tiền tệ.

 • Trái phiếu Chính phủ thường sẽ được ưu tiên sử dụng

Về mặt lý thuyết thì ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh về lượng cung tiền thông qua bất kỳ một loại giấy tờ có giá nào ở trong thị trường mở. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các loại giấy tờ có giá đều sẽ không sẵn sàng để trao đổi bởi tính thanh khoản khá thấp. Vì vậy, để nghiệp vụ thị trường mở có thể diễn ra một cách hiệu quả thì ngân hàng trung ương cần phải mua bán các loại giấy tờ có giá một cách nhanh chóng, tiện lợi để có thể điều chỉnh cung tiền kịp thời với mỗi thời điểm thích hợp.

Những điều kiện trên đều đòi hỏi loại giấy tờ này cần phải được trao đổi linh hoạt. Đồng thời thì chúng còn phải đáp ứng được các giao dịch mà không làm bóp méo hoặc gây đổ vỡ thị trường. Ở hầu hết các quốc gia thì Trái phiếu Chính phủ thường được ngân hàng trung ương sử dụng ở trong thị trường mở bởi vì nó đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên.

Các chủ thể tham gia vào trong thị trường mở OMO

Các chủ thể tham gia vào thị trường mở OMO

Các chủ thể tham gia vào trong thị trường mở OMO

Thị trường mở là một loại thị trường có tính chất “mở” nên các thành phần tham gia cũng rất đa dạng với nhiều mục đích khác nhau. Nói chung, bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng có thể trở thành đối tác ở trong hoạt động thị trường mở, chỉ cần họ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của ngân hàng trung ương.

Các tiêu chí để có thể trở thành đối tác của ngân hàng trung ương trong nghiệp vụ thị trường mở:

 • Thứ nhất, các đối tác cần phải đảm bảo được một mức độ tin cậy nhất định.
 • Thứ hai, quá trình giao dịch mua bán giữa đối tác với ngân hàng trung ương cần phải có hiệu quả.

Thông thường thì các chủ thể tham gia vào thị trường mở bao gồm:

 • Ngân hàng Trung ương
 • Ngân hàng thương mại
 • Các nhà giao dịch trung gian
 • Các tổ chức tài chính phi ngân hàng

>> Tham khảo: CPI là gì? Cách tính chỉ số CPI - Mytrade

Vai trò của thị trường mở OMO

Vai trò của nghiệp vụ thị trường mở OMOVai trò của thị trường mở OMO

 • Đối với thị trường tiền tệ

Nghiệp vụ thị trường mở có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thị trường tiền tệ Việt Nam. Sau khi mà các quy định về pháp luật nghiệp vụ thị trường mở có hiệu lực thì thị trường mua bán các giấy tờ có giá đều trở nên sôi động hơn đối với sự tham gia của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng…

 • Đối với ngân hàng thương mại cùng các tổ chức tín dụng

Nghiệp vụ thị trường mở cũng sẽ giúp các tổ chức tín dụng sử dụng được hiệu quả hơn những nguồn lực nhàn rỗi. Đồng thời, nó cũng giúp cho các tổ chức tín dụng đa dạng hóa được hoạt động của mình. Bởi lẽ, các tổ chức tín dụng không chỉ thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh truyền thống như hoạt động cho vay, tín dụng, bảo lãnh… mà còn sử dụng nguồn vốn để thực hiện mua bán các loại giấy tờ có giá khác.

 • Đối với Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở giúp cho ngân hàng trung ương chủ động điều hành được chính sách tiền tệ, điều tiết cung cầu vốn ngắn hạn ở các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó thì OMO còn giúp ngân hàng trung ương đưa ra định hướng về mức lãi suất thị trường nhằm hạn chế sự biến động của lãi suất.

Thông qua các hoạt động này thì ngân hàng trung ương có thể là chủ động điều tiết dự trữ tiền mặt của tổ chức tín dụng. Đồng thời thì ngân hàng trung ương cũng có thể kiểm soát được mức lãi suất bằng việc mua bán các giấy tờ có giá ở trong ngắn hạn. Từ đó thì ngân hàng trung ương có thể thực hiện tốt hơn mục tiêu của chính sách tiền tệ ở trong mỗi giai đoạn kinh tế khác nhau.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin xung quanh vấn đề thị trường mở OMO là gì. Qua những nội dung này có thể thấy rằng nhờ có nghiệp vụ thị trường mở mà ngân hàng Nhà nước chủ động việc kiểm soát lãi suất bằng hoạt động mua, bán giấy tờ có giá. Nếu như nhà đầu tư còn bất kỳ thắc mắc nào về thị trường mở hay cần hỗ trợ giao dịch chứng khoán, hàng hóa phái sinh thì hãy nhấc máy liên hệ ngay đến FTV - Hanghoa24 chúng tôi qua HOTLINE 1900 966 935 để được giải đáp nhanh nhất.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký