HÀNG HÓA PHÁI SINH

CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT
Chúng tôi luôn nỗ lực để đem lại những giá trị tốt nhất cho Nhà đầu tư.
HÀNG HÓA PHÁI SINH

ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNG HÓA PHÁI SINH

Ngày 09/04/2018, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký Nghị định số 51/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Đầu tư hàng hóa là việc thực hiện giao dịch mua và bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định bằng các loại hợp đồng mua bán như: hợp đồng tương lai kỳ hạn (Future), hợp đồng quyền chọn (Option), hợp đồng hoán đổi (Swap),… Nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ việc chênh lệch giá trong giao dịch mua bán này.

Hiện tại, Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) đang triển khai loại hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai kỳ hạn hay còn gọi là hợp đồng phái sinh hàng hóa, đây là loại hợp đồng mà người mua và bán thực hiện giao dịch tại mức giá xác định và việc giao nhận hàng hóa sẽ được thực hiện trong tương lai.

Bảo hiểm rủi ro khi giao dịch hàng hóa phái sinh. Mối quan hệ giữa hàng hóa vật chất và hàng hóa phái sinh là mối quan hệ không tách rời. Lợi ích lớn nhất của việc tham gia thị trường phái sinh hàng hóa là Nhà đầu tư tham gia thị trường một mặt chủ động quyết định bảo toàn được phần lợi nhuận mình có được, mặt khác ổn định kế hoạch kinh doanh nhờ triệt tiêu ở mức tối đa các rủi ro biến động giá thị trường.

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Bước 01
Ký hợp đồng mở tài khoản
Bước 02
Tải và đăng nhập phần mềm CQG
Bước 03
Theo dõi chuyên gia tư vấn và thực hiện giao dịch
Về chúng tôi
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
Bạn đã sẵn sàng giao dịch?
Hãy liên hệ với FTV, chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực nhất có thể vì sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp và phục vụ để mang lại những giá trị tuyệt vời nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi
Gửi tin nhắn
1
2
3
4
5
6