Tỷ giá: 24,020 VNĐ
Tên hàng hóaVị thếGiá mởGiá đóngLãi/Lỗ 1 HĐ(USD)Lãi/Lỗ 1 HĐ(VNĐ)