Giới thiệu dầu ít lưu huỳnh

Dầu ít lưu huỳnh là tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm dầu ở phân đoạn giữa của quá trình chưng cất dầu.

Dầu ít lưu huỳnh đóng vai trò quan trọng đối với các sản phầm dầu chưng cất như là dầu thô Brent trong thị trường dầu thô.

Nguồn gốc dầu ít lưu huỳnh

Chủ yếu được sản xuất ở Châu Âu

Tên sản phẩm giao dịch Dầu ít lưu huỳnh
Mã hàng hóa QP
Độ lớn hợp đồng 1 00 tấn / lot
Đơn vị giao dịch USD / tấn
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6
8:00 – 6:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.25 USD / tấn
Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Vào lúc 12:00 (giờ London) của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.