Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Vốn là một phần quan trọng  và có mối liên hệ vô cùng mật thiết với doanh nghiệp. Nếu không có vốn thì không có bất kì một doanh nghiệp nào có thể tồn tại được. Vốn được phân làm hai loại là vốn cố định và vốn lưu động. Bài viết này, Hanghoa24 sẽ tập trung làm rõ vốn cố định là gì? Vốn cố định khác vốn lưu động như thế nào? Mời độc giả cùng theo dõi!

Vốn là gì?

Vốn là gì?
Vốn là gì?

Tùy theo từng góc độ nhìn nhận sẽ cho ra một định nghĩa khác nhau về vốn. Nhìn chung vốn là nhân tố vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi quyết định hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế của xã hội. Vốn tồn tại dưới hai dạng thức cơ bản là hình thái giá trị và hình thái hiện vật.

Dưới dạng hình thái giá trị, vốn chính là tiền. Đây là hình thái đầu tiên cũng chính là hình thái cuối cùng của vốn. Bởi vốn được sử dụng để sản xuất và kinh doanh, kết thúc quá trình đó thì vốn sẽ được thu hồi về. 

Còn xét dưới hình thái hiện vật thì vốn được hiểu là tư liệu phục vụ cho quá trình sản xuất các thiết bị máy móc, nhà xưởng…

Đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, vốn chính là nguồn lực chủ chốt của nền kinh tế và nó thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của đất nước. Để trở thành quốc gia phát triển, ngoài các yếu tố về nhân lực, tài nguyên hay công nghệ thì vốn cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định điều này.

Vốn có thể là tiền, vàng bạc đá quý, cũng có thể là nhà cửa, đất đai, máy móc…Không chỉ tồn tại dưới dạng vật chất, vốn còn là những tài sản vô hình như chất xám, kinh nghiệm, quyền sở hữu công nghệ…

Vốn cố định là gì?

Vốn cố định là gì?
Vốn cố định là gì?

Khái niệm: Vốn cố định là số tiền được ứng trước cho việc mua sắm, xây dựng hoặc lắp đặt tài sản cố định hữu hình hoặc vô hình. Nếu sử dụng hiệu quả thì số vốn này không mất đi mà doanh nghiệp còn có thể thu hồi lại khi hàng hóa hay dịch vụ được tiêu thụ trên thị trường.

Đặc điểm của vốn cố định: Mọi tài sản cố định trong quá trình sử dụng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quyết định và chi phối những hoạt động luân chuyển của vốn cố định. Quá trình luân chuyển của vốn cố định có những đặc điểm sau:

Vốn cố định góp mặt trong đa phần hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn cố định được tiến hành luân chuyển từng phần ở từng giai đoạn vào trong mỗi chu kỳ nhất định của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Khi tham gia vào quá trình sản xuất nào đó, một phần vốn cố định sẽ được luân chuyển đi nơi khác và trở thành một khoản chi phí sản xuất tương ứng với phần đã bị hao mòn của tài sản cố định.

Sau khi trải qua tất cả các chu kỳ sản xuất kinh doanh thì vốn cố định mới được hoàn về và đây cũng là lúc nó kết thúc một vòng luân chuyển của mình. 

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp đầu tư vào một công xưởng nơi mà quá trình sản xuất sẽ được diễn ra, nó sẽ được gọi là vốn cố định bởi: Doanh nghiệp không có công xưởng thì hoạt động sản xuất không thể diễn ra. Đầu tư vào công xưởng là nguồn vốn cố định vì công xưởng này sẽ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dài (đây có thể được coi là tài sản dài hạn). Nếu doanh nghiệp sẽ bán hết công xưởng trong tương lai thì doanh nghiệp vẫn sẽ thu được giá trị còn lại ngay cả khi giá trị kinh tế của nó đã cạn kiệt.

Vai trò của vốn cố định là gì?

Vốn cố định đảm bảo để hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục từ bước mua sắm vật tư chuyển qua sản xuất rồi cuối cùng là đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Vốn dùng để đầu tư cho công nghệ tiên tiến giúp nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh chất lượng sản phẩm và tối ưu giá thành sản phẩm góp phần giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc hơn.

Quy mô nguồn vốn có tác động rất lớn đến hoạt động xây dựng phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảm bảo được nguồn vốn cố định còn giúp doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro hoặc tổn thất do biến động thị trường hay khủng hoảng tài chính.

Có vốn là doanh nghiệp có sự chủ động.

Chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả vốn cố định

Dựa vào các tiêu chí dưới đây ta có thể đánh giá một cách chính xác nhất về hiệu quả của vốn cố định:

Đánh giá dựa vào hiệu suất sử dụng của vốn cố định: chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trong chu kỳ sản xuất.

Chỉ tiêu thứ hai là đánh giá dựa vào tỷ suất lợi nhuận vốn cố định- nó thể hiện một đồng vốn cố định trong chu kỳ có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. 

Chỉ tiêu thứ ba là đánh giá qua hàm lượng vốn cố định–mục này cho ta thấy để tạo ra được một đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng vốn cố định. 

Hệ số trang bị tài sản cố định được tính bằng giá ban đầu tài sản cố định chia cho số lượng công nhân sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp cũng là một chỉ tiêu bạn có thể dựa vào để đánh giá.

Chỉ tiêu thứ năm là tỷ suất đầu tư tài sản cố định: nó phản ánh về mức độ đầu tư vào các tài sản cố định trong tổng số giá trị của tài sản tại doanh nghiệp.\

Cuối cùng hãy đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định chính là dựa vào kết cấu tài sản cố định của các doanh nghiệp.Bởi nó nói lên được quan hệ tỷ lệ giữa các giá trị của từng nhóm và các loại tài sản cố định trong tổng số giá trị của chúng ở thời điểm đánh giá. Điều này giúp các doanh nghiệp xây dựng được cơ cấu tài sản cố định phù hợp nhất.

So sánh vốn cố định và vốn lưu động

Khái niệm:

Có không ít người đang nhầm lẫn vốn cố định và vốn lưu động với nhau, họ thậm chí không phân biệt được hai khái niệm trên. Nhưng trên thực tế, đây là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Và phần lý giải sau sẽ dễ dàng giúp bạn phân biệt được nó.

Vốn cố định là giá trị của các loại tài sản cố định và có giá trị lớn, thời gian sử dụng của nó kéo dài qua rất nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn lưu động là tiền của những tài sản ngắn hạn và vốn lưu động luôn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản ngắn hạn.

Đặc trưng:

Vốn lưu động.
Vốn lưu động

Vốn cố định: Là loại vốn có sự luân chuyển qua rất nhiều chu kỳ sản phẩm bởi các tài sản cố định cũng như các khoản đầu tư dài hạn khi tham gia vào nhiều chu kỳ cùng một lúc. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, một bộ phận vốn cố định được đầu tư vào hoạt động sản xuất sẽ được phân chia thành hai phần riêng biệt. Một bộ phận sẽ trở thành chi phí sản xuất. Bộ phận giá trị này sẽ được bù đắp, tích lũy vào hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp được tiêu thụ.

Vốn lưu động: Có sự luân chuyển nhanh, được dịch chuyển nhưng chỉ một lần duy nhất vào mỗi quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Sau khi vốn lưu động hoàn thành một chu kỳ sản xuất thì cũng chính là lúc nó khép lại vòng tuần hoàn của chu kỳ đó. Trong quá trình tham gia vào sản xuất, nguồn vốn lưu động là một chu kỳ khép kín từ hình thái giá trị này sang hình thái giá trị khác và sau cùng trở về với hình thái đầu tiên nhưng giá trị sau sẽ lớn hơn giá trị ban đầu. Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của vốn lưu động chính là cơ sở để ta có thể đánh giá được chuẩn xác khả năng cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Sự khác biệt lớn nhất của vốn lưu động và vốn cố định chính mà ta không thể bỏ qua là vốn lưu động chuyển toàn bộ những giá trị của chúng và giá trị của sản phẩm theo chu kỳ của quá trình sản xuất, kinh doanh. Biểu hiện của vốn cố định là các tài sản có giá trị cố định và biểu hiện của vốn lưu động là các tài sản lưu động. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của vốn cố định là quá trình sản xuất và kinh doanh trong khi vốn lưu động được đánh giá qua hoạt động của tài sản lưu động.

Cách bảo toàn vốn cố định

Bảo toàn vốn cố định là sau khi vốn này đã hoàn thành các chu kỳ sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp còn phải đảm bảo được việc duy trì các giá trị thực của vốn cố định. Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết bởi lẽ:

Vốn cố định thường chiếm tỷ không hề nhỏ và nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định trong việc tăng trưởng của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vòng quay của vốn cố định nằm trong khoảng thời gian khá dài nên dễ gặp phải nhiều rủi ro do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra mà doanh nghiệp không thể kiểm soát hết.

Cần phải bảo toàn vốn cố định vì nó rất dễ xảy ra tình trạng bị thất thoát do vốn này được vun đắp từ những khoản nhỏ lẻ mà có.

Tín dụng vốn cố định

Tín dụng vốn cố định.
Tín dụng vốn cố định

Đây là loại tín dụng được sử dụng bổ sung để tạo lên những tài sản cố định dành cho khách hàng vay vốn khi các nguồn vốn khác của họ không đủ để thực hiện các dự án kinh doanh. Có thể nói,  đây là hình thức đầu tư để mua sắm thêm các tài sản cố định, cải tiến và đổi mới các kĩ thuật để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và xây dựng các xí nghiệp hay các công trình mới. Thời hạn cho vay tín dụng vốn cố định là trung hạn hoặc có thể là dài hạn.

Tại sao cần quản lý vốn cố định và vốn lưu động?

Trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề then chốt luôn được đặt lên hàng đầu. 

Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ đánh giá được chất lượng sản xuất kinh doanh, từ đó xác định được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những khả năng tiềm ẩn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn còn giúp doanh nghiệp nắm được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp mình đang như thế nào, đồng thời xác định được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đó đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là nền tảng tạo ra những biện pháp thích ứng với các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng đồng thời tiết kiệm được nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Vốn cố định và vốn lưu động là hai nguồn vốn cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, nó quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển doanh nghiệp vì vậy hoạt động quản lý hai nguồn vốn này là điều vô cùng cần thiết.

Kết luận

Bài viết này, Hanghoa24 đã xâu chuỗi tất cả kiến thức về vốn cố định để gửi đến bạn đọc. Chúng tôi hy vọng lượng kiến thức trên có thể giúp bạn có được cái nhìn bao quát về vốn cố định và các vấn đề liên quan đến nó. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì trong quá trình tham khảo bài viết, hãy liên hệ ngay đến Hanghoa24 qua Hotline 0983 668 883 , chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp và hỗ trợ bạn.

Năm 2022 là một năm khởi sắc của thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa phái sinh. Các chuyên gia tài chính cũng có niềm kỳ vọng lớn về sự đột phá của thị trường này trong những năm tiếp theo. Nếu bạn muốn thử sức với đầu tư nhưng lại đang lo lắng mình không có kiến thức, không có kinh nghiệm. Đừng lo lắng, cũng như bạn, Hanghoa24 tự hào hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư F0  đã và đang giao dịch tốt trong thị trường chứng khoán. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành giao dịch theo chiến lược để bạn dễ dàng kiểm soát được lợi nhuận và rủi ro. Ngoài ra bạn sẽ được tham dự các buổi hội thảo dành cho nhà đầu tư mới, được hỗ trợ các kiến thức cơ bản đến nâng cao về thị trường. Vì vậy hãy để Hanghoa24 đồng hành cùng bạn trên con đường đầu tư. Sau cùng, xin cảm ơn quý bạn đọc đã dành thời gian tham khảo bài viết vốn cố định là gì!

Xem thêm:

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký