Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện và quy trình niêm yết

Tính đến nay, chứng khoán được coi là kênh đầu tư không còn xa lạ với chúng ta, nhưng để nắm được đầy đủ các khái niệm liên quan đến chứng khoán là điều không phải ai cũng làm được. Theo khảo sát, câu hỏi gần đây nhất Hanghoa24 nhận được là: niêm yết chứng khoán là gì? Hay tại sao cần niêm yết chứng khoán? Để giải đáp thắc mắc này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Niêm yết chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán với tên gọi tiếng Anh là Listing of Securities- là quá trình đưa các chứng khoán đã đạt điều kiện chuẩn vào giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc là Sở giao dịch chứng khoán.

Hiểu đơn giản hơn, Sở giao dịch chứng khoán viết tắt là SGDCK cho phép công ty phát hành chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch công khai trên sàn. Thực tế, niêm yết chứng khoán chỉ được diễn ra nếu công ty phát hành đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định tính, định lượng mà Sở giao dịch chứng khoán quy định sẵn.

Niêm yết chứng khoán bao gồm:

- Niêm yết tên tổ chức phát hành

- Niêm yết giá chứng khoán

Xem thêm: Cổ phiếu niêm yết là gì? Điều kiện niêm yết cổ phiếu hiện nay

Điều kiện niêm yết chứng khoán là gì?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là gì?

Điều kiện niêm yết chứng khoán là gì?

  • Vốn điều lệ

Công ty phát hành chứng khoán phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm thực hiện đăng ký chào bán đạt tối thiểu 30 tỷ Việt Nam đồng tính theo giá trị được ghi trên sổ kế toán, đối với sàn Upcom thì vốn điều lệ là 10 tỷ đồng – dựa theo Điều 15 quy định tại Luật chứng khoán 2019.

  • Cơ cấu cổ đông của công ty

– Việc quyết định niêm yết chứng khoán trên sàn phải được sự thông qua của Đại Hội đồng cổ đông công ty đó.

– Ít nhất 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn của công ty. Trong trường hợp vốn điều lệ của Công ty phát hành lớn hơn 1000 tỷ Việt Nam đồng thì tỷ lệ này tối thiểu là 10%.

– Các cổ công lớn của công ty sẽ phải lập cam kết cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20% vốn điều lệ của công ty phát hành trong ít nhất một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngoài ra, công ty có yêu cầu niêm yết cổ phiếu cũng phải cam kết sẽ thực hiện niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của sàn chứng khoán.

Một số điều kiện khác mà công ty phát hành chứng khoán cần thực hiện: Đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định của pháp luật; tư vấn thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

Thủ tục niêm yết chứng khoán như thế nào?

Thủ tục niêm yết chứng khoán.

Thủ tục niêm yết chứng khoán

- Công ty phát hành phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Sở giao dịch chứng khoán sẽ kiểm duyệt chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết ( thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

- Trong vòng 90 ngày, tính từ ngày có quyết định chấp thuận niêm yết của Sở, công ty đăng ký niêm yết bắt buộc phải hoàn tất thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

Quy trình niêm yết chứng khoán diễn ra như nào?

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán lên Sở giao dịch chứng khoán bao gồm: Giấy đăng ký niêm yết theo mẫu có sẵn; Quyết định thông qua niêm yết chứng khoán của cấp có thẩm quyền cao nhất trong công ty; Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán; Bản cáo bạch; Hợp đồng tư vấn niêm yết – nếu có; Giấy chứng nhận của tổ chức lưu ký chứng khoán; Giấy cam kết của các cổ đông lớn về quy định nắm giữ cổ phiếu.

- Bước 2: Sở giao dịch chứng khoán xét duyệt sơ bộ hồ sơ.

- Bước 3: Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Bước 4: Sở giao dịch chứng khoán tiến hành kiểm tra niêm yết.

- Bước 5: Sở giao dịch chứng khoán phê chuẩn niêm yết nếu nhận thấy công ty đăng ký đã đạt yêu cầu.

- Bước 6: Khai trương niêm yết: thời gian niêm yết được quy định cụ thể và thông báo đến công ty niêm yết để định ngày giao dịch đầu tiên.

Các sàn niêm yết chứng khoán ở Việt Nam

- Sàn HOSE là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, được hình thành vào tháng 7 năm 2000, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của ủy ban chứng khoán Nhà nước và hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam.

- Sàn HNX hay Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ra đời vào tháng 6 năm 2009 là sàn giao dịch chứng khoán cho các công ty đại chúng được niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức và quản lý trực tiếp.

Tại sao phải niêm yết chứng khoán?

Mục đích mà các công ty đăng kí niêm yết chứng khoán là:

  • Giúp cho doanh nghiệp dễ dàng kêu gọi vốn.
  • Thúc đẩy quản trị doanh nghiệp bền vững và hạn chế rủi ro.
  • Tăng tài sản và tỷ lệ sở hữu cho cổ đông công ty thông qua việc niêm yết cửa sau.
  • Tạo tính thanh khoản cho tài sản thông qua việc chứng khoán hóa tài sản.

Các hình thức niêm yết chứng khoán

Các hình thức niêm yết chứng khoán.

Các hình thức niêm yết chứng khoán

- Niêm yết lần đầu với tên gọi tiếng Anh là Initial Listing: là việc cho phép chứng khoán của công ty đăng ký phát hành được đăng kí niêm yết giao dịch lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng hay còn gọi là IPO.

- Niêm yết bổ sung tiếng Anh là Additional Listing: là quá trình chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán cho một công ty niêm yết được phép niêm yết thêm các cổ phiếu mới phát hành khi công ty đó có thêm nhu cầu huy động vốn hay sáp nhập, chi trả cổ tức, …

- Thay đổi niêm yết là Change Listing: có thể hiểu đơn giản là công ty niêm yết có nhu cầu thay đổi tên chứng khoán, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị chứng khoán được niêm yết của mình.

- Niêm yết lại hay Relisting: Là việc Sở GDCK cho phép công ty phát hành được phép niêm yết trở lại các chứng khoán mà trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết.

- Niêm yết cửa sau (Back door Listing): đây là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập vào tổ chức khác hay gia nhập vào hiệp hội với tổ chức khác( chưa niêm yết chứng khoán.

- Niêm yết toàn phần- Dual Listing là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trên cùng một Sở giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.

-Niêm yết từng phần- Partial listing là thực hiện niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán đã phát hành, phần còn lại sẽ chưa thực hiện việc niêm yết này.

Hủy niêm yết chứng khoán là gì?

Hủy niêm yết chứng khoán là việc loại bỏ mã chứng khoán đã được niêm yết ra khỏi sàn giao dịch.

Hủy niêm yết chứng khoán là gì?

Hủy niêm yết chứng khoán là gì?

Các trường hợp sau đây sẽ bị Sở Giao dịch chứng khoán hủy bỏ niêm yết chứng khoán

- Công ty đăng ký niêm yết không đáp ứng được các điều kiện của Sở đề ra.

- Công ty đó bị ngừng hoặc ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ một năm trở lên.

- Ngoài ra, nếu đơn vị đăng kí niêm yết bị thu hồi giấy phép kinh doanh hay giấy phép hoạt động cũng được coi là không đáp ứng được quy định về niêm yết chứng khoán của Sở.

- Cổ phiếu không phát sinh giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong một năm.

- Trong ba năm liên tục công ty đăng ký không mang về được lợi nhuận kinh doanh.

- Đơn vị niêm yết không còn tồn tại do đã sáp nhập với đơn vị khác hoặc bị giải thể, phá sản.

- Trái phiếu đến thời gian đáo hạn, trái phiếu niêm yết được mua lại toàn bộ bởi chính đơn vị này trước thời điểm đáo hạn.

- Trong ba năm liên tiếp đều vi phạm quy định nộp báo cáo tài chính muộn.

- Hiện có một số công ty làm giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc hồ sơ niêm yết có chứa đựng những thông tin sai lệch nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

-Công ty đăng ký có nguyện vọng hủy bỏ niêm yết mà trước đó đã được chấp thuận.

Kết luận

Hanghoa24 hi vọng những thông tin chúng tôi đã cung cấp trên đây sẽ giúp bạn đọc có đầy đủ kiến thức về niêm yết chứng khoán là gì? Hay điều kiện niêm yết chứng khoán như thế nào? Thị trường đầu tư tài chính nói chung và đặc biệt phải kể đến thị trường hàng hóa phái sinh đang hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, hãy liên hệ sớm với Hanghoa24 để được hỗ trợ kịp thời. Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã tham khảo bài viết trên!

Hanghoa24 – đơn vị chuyên tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam

Hanghoa24

Hàng hóa 24

Nếu bạn đang muốn tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính nhưng lại chưa có nhiều kiến thức hay kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua trang chủ Hanghoa24 hoặc hotline 0983 668 883. Hanghoa24 sẽ luôn đồng hành cùng bạn với những chuyên gia tận tâm, chiến lược cụ thể. Ngoài ra tại đây bạn còn được tư vấn cụ thể về cách thức phòng ngừa rủi ro để việc đầu tư được suôn sẻ và an toàn.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký