Giá trị chứng khoán quyền là gì? Có nên mua chứng khoán quyền

Cùng với chứng khoán cơ sở thì giá trị chứng khoán quyền cũng cần được nhà đầu tư quan tâm khi tham gia thị trường chứng khoán. Vậy cần hiểu giá trị chứng khoán quyền là gì? Vai trò, lợi ích của nó mang lại ra sao? Mời bạn đọc cùng Hàng hóa 24 tham khảo bài viết ngay sau đây.

Tổng quan về giá trị chứng khoán quyền là gì?

Định nghĩa về giá trị chứng khoán quyền là gì?

Định nghĩa giá trị chứng khoán quyền là gì?
Định nghĩa giá trị chứng khoán quyền là gì?

Chứng khoán quyền hay chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép người sở hữu chúng có quyền mua hay bán chứng khoán cơ sở cho nhà phát hành chứng quyền đó theo mức giá đã được xác định trước đó hoặc thực hiện mua bán với một mức giá tại hoặc trước thời điểm đã được ấn định.

Giá trị chứng khoán quyền là giá mà chứng khoán cơ bản có thể mua hay bán. Chứng quyền mua là chứng quyền cung cấp quyền mua một chứng khoán, còn những người trao quyền bán một loại chứng khoán được gọi là chứng quyền bán.

Khái niệm chứng khoán quyền có đảm bảo

Đây là loại chứng quyền được đảm bảo bởi những tổ chức phát hành. Khi phát hành chứng quyền cho các nhà đầu tư thì tổ chức phát hành sẽ có những biện pháp bảo đảm bằng việc mua chứng khoán cơ sở trên thị trường.

Chứng khoán quyền có đảm bảo gồm 2 loại:

 • Chứng quyền mua: thu lợi nhuận dựa vào sự tăng giá của các loại chứng khoán cơ sở
 • Chứng quyền bán: thu lợi nhuận dựa vào việc chứng khoán cơ sở giảm giá.

Sau khi phát hành, chứng khoán quyền được niêm yết và giao dịch trên sàn như cổ phiếu thông thời. Đồng thời, nhà tạo lập thị trường là tổ chức phát hành sẽ đảm bảo thanh khoản.

Các thông tin khác liên quan đến chứng quyền

 • TSCS: các mã quy định bởi Sở
 • Tỷ lệ chuyển đổi: số lượng chứng quyền cần phải có để đổi lấy một chứng khoán cơ sở.
 • Thời hạn của chứng quyền: từ 3 – 24 tháng
 • Ngày giao dịch cuối cùng là hai ngày trước ngày đáo hạn của chứng quyền. Chứng khoán quyền sẽ bị hủy niêm yết sau ngày này.
 • Ngày đáo hạn: ngày cuối cùng có hiệu lực của chứng quyền
 • Phương thức giao dịch: thời gian chứng quyền và tiền về đến tài khoản là T+2
 • Giá chứng quyền là khoản chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để sở hữu chứng quyền
 • Giá thực hiện là mức giá tương đương với việc nhà đầu tư mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn
 • Giá thanh toán là giá bình quân chứng khoán cơ sở 5 phiên giao dịch tiền trước ngày đáo hạn chứng quyền.

Chứng khoán quyền có các trạng thái ra sao?

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền mua bao gồm 3 trạng thái: lãi, lỗ hay hòa vốn. Xác định được trạng thái của chứng quyền giúp cho bạn có thể dự đoán hoặc tính toán thời điểm cắt lỗ khi có nguy cơ xảy ra giá giảm thấp.

 • Trạng thái lãi: giá bán cao hơn giá mua vào trước ngày đáo hạn, còn trong ngày đáo hạn sẽ có giá chứng khoán cơ sở lớn hơn giá thực hiện.
 • Trạng thái lỗ: giá bán thấp hơn giá mua vào trước ngày đáo hạn và giá chứng khoán cơ sở nhỏ hơn giá thực hiện trong ngày đáo hạn.
 • Trạng thái hòa vốn: giá bán và giá mua bằng nhau trước ngày đáo hạn, còn giá chứng khoán cơ sở cũng bằng giá thực hiện ở trong ngày đáo hạn.

Cách tính giao dịch chứng quyền lỗ hay lãi

– Trước ngày đáo hạn:

Lợi nhuận ròng = số lượng chứng quyền * (giá chứng quyền hiện tại – giá mua)

– Trong ngày đáo hạn:

Lợi nhuận ròng = số lượng chứng quyền mua * [(giá chứng khoán cơ sở – giá thực hiện) – tỉ lệ chuyển đổi – giá chứng quyền]

Định giá chứng khoán quyền như thế nào?

Việc định giá chứng quyền sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Để định giá chứng quyền cần các yếu tố sau:

 • Giá của cổ phiếu hiện tại
 • Giá thực hiện quyền
 • Thời gian còn lại tới kỳ đáo hạn
 • Lãi suất phi rủi ro
 • Độ lệch chuẩn
 • Tỷ lệ chuyển đổi

Cấu trúc giá của chứng quyền: trên lý thuyết thì giá trị chứng khoán quyền khi chưa đáo hạn sẽ gồm có 2 phần là giá trị nội tại và giá trị thời gian.

Trong đó: giá trị nội tại thế hiện phần giá chênh lệch giữa giá thực hiện cùng với giá trị thị trường của cổ phiếu đó. Giá trị thời gian nói lên khả năng chứng quyền có còn tăng giá trong thời gian còn lại hay giảm giá và bằng 0 vào ngày đáo hạn.

Có nên mua chứng khoán quyền?

Ưu điểm

Chứng khoán quyền có vốn thấp nhưng cho khả năng sinh lời cao
Chứng khoán quyền có vốn thấp nhưng cho khả năng sinh lời cao
 • Vốn thấp nhưng có khả năng sinh lời cao: chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ mà có cơ hội nhận được khả năng sinh lời tương đương với cổ phiếu.
 • Có thể thực hiện việc đặt lệnh cắt lỗ: khi thấy giá có xu hướng đi xuống trước ngày đáo hạn thì có thể đặt lệnh cắt lỗ ở một thời điểm bất kỳ, từ đó giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
 • Đòn bẩy cao: cơ hội cho nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng
 • Thanh khoản được bảo đảm: tính thanh khoản được đảm bảo khi chọn mua chứng quyền có đảm bảo.
 • Phương thức giao dịch linh hoạt: nhà đầu tư có thể sử dụng chính tài khoản chứng khoán của mình để tiến hành giao dịch trên sàn chứng khoán
 • Không yêu cầu về ký quỹ: việc giao dịch chứng khoán quyền không yêu cầu về thực hiện ký quỹ.

Hạn chế

Lợi nhuận thu được tùy theo thời gian nắm giữ chứng quyền
Lợi nhuận thu được tùy theo thời gian nắm giữ chứng quyền
 • Thời gian đầu tư cho chứng khoán quyền ngắn hạn: chỉ từ 3 – 24 tháng theo quy định của từng nhà phát hành. Chứng quyền sẽ không còn giá trị sau ngày đáo hạn. Do đó, nhà đầu tư khi đến ngày đáo hạn cần cân nhắc việc giữ hay bán lại cho bên phát hành.
 • Rủi ro từ đòn bẩy cao: biên độ dao động giá của chứng khoán quyền cao hơn nhiều so với trái phiếu, cổ phiếu,… nên khi thua lỗ thì tổn thất mang lại lớn.
 • Rủi ro thanh khoản từ nhà đáo hạn: nếu nhà phát hành không đủ khả năng chi trả thì nhà đầu tư có thể sẽ không được thanh toán khoản lãi vào ngày đáo hạn.
 • Lợi nhuận phụ thuộc vào khoảng thời gian nắm giữ chứng quyền: nếu nắm giữ chúng trong thời gian dài, giá chứng khoán quyền biến động và có thể tăng cao. Ngược lại, trong thời gian ngắn, giá biến động thấp bởi tài sản cơ sở biến động thấp.

Yếu tố tác động tới giá trị chứng khoán quyền

– Giá thực hiện quyền và giá thị trường của chứng khoán cơ sở: Đây là 2 yếu tố quan trọng trong xác định giá trị nội tại của chứng khoán quyền. Mức độ chênh lệch của chúng sẽ tác động trực tiếp lên giá chứng quyền.

– Thời gian đáo hạn: Thể hiện giá trị thời gian của chứng khoán quyền. Nếu thời gian đáo hạn của nó càng dài thì giá trị sẽ càng cao.

– Biến động về giá của chứng khoán cơ sở: Biến động giá chứng khoán cơ sở là mức độ dao động giá của loại chứng khoán này. Nếu nó có biên độ dao động càng cao thì khả năng tạo lợi nhuận cho các nhà đầu tư càng lớn. Điều này dẫn tới khả năng xảy ra chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở với giá thực hiện quyền nhiều. Do đó, giá trị chứng khoán quyền cũng cao lên theo.

– Lãi suất:

Việc tăng hay giảm lãi suất cũng tác động tới việc xác định giá của chứng quyền:

 • Khi nhà đầu tư mua một mã chứng quyền mua, nhà đầu tư trì hoãn việc thanh toán giá thực hiện cho tới ngày đáo hạn. Việc trì hoãn này sẽ giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm một khoản tiền so với việc mua chứng khoán cơ sở trực tiếp và khoản tiết kiệm này sẽ được hưởng thu nhập từ lãi suất.
 • Khi lãi suất tăng thì khoản thu nhập sẽ lớn hơn. Chính vì thế, nhà đầu tư phải trả tiền nhiều hơn cho chứng quyền mua và ít hơn với chứng quyền bán.

Chứng khoán quyền có phải là chứng khoán phái sinh hay không?

Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính tương lai mà ở đó có quy định rõ về quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch hợp đồng. Giá của giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm giao dịch được ký kết và giá bán là ngày nào đó trong tương lai đã được quy định cụ thể. Nó bao gồm các sản phẩm giao dịch: hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, tương lai hay hợp đồng quyền chọn.

Trong đó, người ta thường nhầm lẫn giữ chứng khoán quyền với hợp đồng tương lai do có các nét tương đồng nhưng chúng là hai sản phẩm khác nhau.

Bảng so sánh giữa chứng quyền có đảm bảo với hợp đồng tương lai
Bảng so sánh giữa chứng quyền có đảm bảo với hợp đồng tương lai

Tham khảo cách đầu tư chứng quyền có đảm bảo cho nhà đầu tư mới

Hướng dẫn người mới đầu tư chứng khoán quyền
Hướng dẫn người mới đầu tư chứng khoán quyền

Cách đọc mã chứng khoán quyền

Ví dụ một mã chứng khoán quyền có cấu trúc: CUUUYYRR, trong đó:

 • C: Call/ Put hiểu C – call chứng quyền mua còn P – pút là chứng quyền bán
 • UUU: 3 ký tự tiếp theo là mã của chứng khoán cơ sở. Ở mỗi công ty sẽ có mã chứng khoán riêng
 • YY – year: năm phát hành hay đáo hạn chứng quyền
 • RR: đợt phát hành trong năm của chứng quyền cho cùng một tài sản cơ sở, nếu là 01 tức là đợt phát hành thứ nhất còn 02 là đợt phát hành thứ 2.

Cách xem, đánh giá thông tin của chứng quyền

Sau khi xem thông tin mã, chọn được mã chứng quyền mua phù hợp thì cần phân tích rõ thông tin của mã chứng quyền đó bởi không phải mã nào được bán ra đều tốt ra.

Cần định giá chứng quyền đó xem tương lai nó tăng hay giảm. Sau đó tìm hiểu trạng thái giá của chứng quyền để dự đoán thời điểm cắt lỗ. Tiếp theo, tính lỗ, lãi của chứng quyền.

Theo dõi thông tin về chứng khoán cơ sở

Cần theo dõi biến động thị trường, thông tin chứng khoán cơ sở khi đầu tư chứng quyền
Cần theo dõi biến động thị trường, thông tin chứng khoán cơ sở khi đầu tư chứng quyền

Theo dõi thông tin để xem tình hình cũng như xu hướng về giá chứng quyền diễn biến như thế nào. Cần tập trung vào tài sản chứng khoán cơ sở của công ty đã phát hành ra nó. Việc xem xét tình hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp rất quan trọng, cần chú ý.

Bên cạnh việc theo dõi biến động thị trường thì cũng cần bám sát thị trường để nắm bắt thông tin hàng ngày, đưa ra quyết định cắt lỗ kịp thời, phù hợp, tránh những trường hợp mất giá. Tuy nhiên, lưu ý không dựa hẳn vào thị trường mà bạn còn phải kiên trì bởi giá trị chứng khoán quyền không chỉ dựa thị trường mà còn dựa vào thời gian. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư thì càng có lợi cho nhà đầu tư nếu thời gian đáo hạn càng dài.

Kết luận

Có thể hiểu đơn giản rằng, chứng quyền là việc không sở hữu cổ phiếu mà chỉ mua chứng nhận rằng có sở hữu loại cổ phiếu đó. Thu lợi nhuận bằng cách dựa vào sự tăng hay giảm giá của chứng khoán cơ sở.

Hiện nay, tại Việt Nam chỉ mới triển khai loại chứng quyền mua.

Có thể nói chứng khoán quyền lầ một trong những sản phẩm đầu tư khá hấp dẫn, có nhiều ưu điểm nổi trội. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý nắm rõ các thông tin, lưu ý khi sử dụng loại chứng khoán này để có chiến lược đầu tư hiệu quả, cân nhắc các rủi ro chúng có thể mang đến và có quyết định nên đầu tư hay không.

Hy vọng với những thông tin trên mà hanghoa24 đã cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị chứng khoán quyền là gì để có quyết định đầu tư đúng đắn. Nếu bạn đang có sự quan tâm đến thị trường chứng khoán hay muốn tham gia vào nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0983 68 883 để được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của hàng hóa 24. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch chứng khoán, hàng hóa phái sinh và đội ngũ chuyên giao có kinh nghiệm quản lý hàng nghìn tài khoản cho khách hàng, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn chúng tôi. 

Xem thêm:

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký