Lợi tức là gì? Ý nghĩa và cách tính lợi tức chính xác nhất

Ngành kinh doanh hiện nay là ngành không thể thiếu và góp phần quan trọng tạo nên nền kinh tế của các quốc gia. Và để việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn thì yêu cầu chúng ta phải hiểu và nắm được nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Một trong những thuật ngữ được nhắc đến nhiều và thông dụng nhất đó chính là lợi tức. Vậy lợi tức là gì? Công thức để tính được lợi tức cũng như ý nghĩa của nó đối với các doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng Hanghoa24 tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Lợi tức là gì?

loi-tuc-la-gi

Lợi tức là gì?

Lợi Tức tiếng Anh còn gọi là Return

Lợi tức là khoản lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, có thể lợi nhuận từ việc một khoản chứng khoán hoặc có thể là khoản tiền lãi thu được từ cho vay hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng, như vậy tùy từng trường hợp mà lợi tức sẽ có tên gọi khác nhau. Theo đó, trong đầu tư chứng khoán, lợi tức có thể gọi là cổ tức, trong tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ hạn, nó gọi là lãi hay tiền lãi. Còn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh khác, lợi tức có thể gọi là lợi nhuận, tiền lời…

Dưới góc độ Người cho Vay hay nhà đầu tư lợi tức được hiểu là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định, khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư một khoản vốn, sẽ thu được một giá trị lớn hơn giá trị đã bỏ ra ban đầu và khoản chênh lệch được gọi là lợi tức.

Lợi Tức dưới góc độ Người đi Vay hay người sử dụng vốn thì lợi tức này được hiểu là số tiền đi vay phải trả cho người cho vay để được sử dụng vốn trong một  thời gian nhất định, tuy nhiên , người cho vay có thể sẽ gặp rủi trong trường hợp người vay không trả tiền, rủi ro nay sẽ ảnh hưởng đến lợi tức trong tương lai.

Bản chất của lợi tức

Bản chất của lợi tức

Bản chất của lợi tức

  • Trong kinh doanh lợi tức có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lợi tức là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngoài ra lợi tức còn các khoản doanh thu như: cổ phiếu, ngoại tệ, tiền tiết kiệm,...
  • Lợi tức còn có thể tính từ các hoạt động bất thường của các doanh nghiệp.

Phân loại lợi tức và công thức tính lợi tức (theo từng loại)

Lợi tức được chia thành 4 loại lợi tức như:

Lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và những điều cần biết

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và những điều cần biết

  • Lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng dựa chủ yếu trên các cơ sở thực hiện chiết khấu,… Có nghĩa là lợi nhuận sẽ được tạo ra từ sự chênh lệch từ số tiền mà khách hàng nắm giữ trái phiếu và từ số tiền nhà đầu tư trả giá thấp để mua giữ trái phiếu.

Công thức tính:

Lợi Tức = ( khoản chiết khấu/ mệnh giá )*[360/số ngày còn lại đến khi đáo hạn]

hay nói cách khác

Lợi Tức = (D/F)*[360/T)

Trong đó:

  • D( discount) = Giá trị chiết khấu
  • F (Face value) = Mệnh giá
  • T(Number of days until maturity ) = Số ngày đến khi đáo hạn

Ví dụ: Bạn mua một trái phiếu kho bạc có mệnh giá 200.000 đô la chỉ phải trả 194.000 đô la. Trái phiếu này sẽ đáo hạn trong vòng 279 ngày. Vậy lợi tức chiết khấu ngân hàng lúc này là bao nhiêu?

Ta có:

Giá trị chiết khấu D= 6.000( 200.000-194.000=6.000)

Mệnh giá F=200.000

Số ngày đến khi đáo hạn T=279

Lợi tức = (6.000 /200.000) x (360/279) =3,9% (Quy đổi phần trăm)

Lợi tức theo thời gian nắm giữ

  • Lợi tức theo thời gian nắm giữ là loại lợi tức được trên cơ sở thời gian nắm giữ. Vì thế việc biết số ngày là không quan trọng. Lợi tức thời gian nắm giữ thường không được tính toán theo năm

Công thức tính:

Lợi tức= (số tiền bạn nhận được khi đáo hạn – giá mua của khoản đầu tư + tiền lãi sẽ nhận được hoặc số tiền được trả)/ giá mua của khoản đầu tư

Hoặc

Lợi tức= (P1-P0+D1)/P0

P1 = số tiền bạn nhận được khi đáo hạn

P0 = là giá mua của khoản đầu tư

D1 = tiền lãi sẽ nhận được hoặc số tiền được trả

Lợi tức hiệu dụng năm

Lợi tức hiệu dụng năm được hiểu là lợi tức cung cấp cách tính các loại lợi tức khác. Hay còn được tính là lãi thu được từ lãi.

Lợi tức hiệu dụng năm cung cấp cách tính chính xác hơn các lợi tức khác, nhất là cách tính cơ hội đầu tư.

Công thức tính lợi tức hiệu dụng năm

EAY = (1+HPY)*365/t-1

Trong đó:

HPY = lợi tức trong khoảng thời gian đầu tư

t = số ngày được tính đến thời điểm đáo hạn

Lợi tức thị trường tiền tệ

Lợi tức trên thị trường tiền tệ hay còn gọi là lợi tức tương đương chứng chỉ tiền gửi. Lợi tức trên thị trường tiền tệ so sánh lợi tức trên trái phiếu kho bạc với lãi từ công cụ của tiền tệ. Thường những là đầu tư ngắn hạn và chia thành các khoản tương đương nhau.

Công thức tính lợi tức theo thị trường tiền tệ:

MMY = (360  x YBD)/ 360 – (t x YBD)

Trong đó:

 YBD = là lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng đã được tính.

 t = số ngày tính đến thời điểm đáo hạn

Tỷ Suất Sinh Ra Lợi Tức được tính thế nào

Tỷ Suất Sinh Ra Lợi Tức được tính thế nào

Tỷ Suất Sinh Ra Lợi Tức được tính thế nào

Đây là một dạng tỷ lệ được biểu diễn theo %, có nghĩa lợi tức có được sẽ bằng bao nhiêu % so với số vốn đã bỏ ra ban đầu. Tỷ lệ này thông thường được biểu diễn theo năm. Nó sẽ được xác định thông qua công thức:

Z’=(Z / tổng vốn) x 100%.

Z’=(Z / tổng vốn) x 100%

Z’ trong trường hợp này chính là phần tỷ lệ lợi tức, Z là giá trị thực của nó.

So sánh lợi nhuận và lợi tức

Như đã nói ở trên, lợi nhuận là một phần nhỏ trong lợi tức. Lợi tức được chia thành 2 phần là: cổ tức lợi nhuận

Lợi nhuận là nhận được khoản tiền nhờ đầu tư kinh doanh thường là tiền lời. Còn lợi tức thì bao gồm cả việc nhận được khoản tiền nhờ đầu tư kinh doanh thường là tiền lời và nhận được khoản tiền từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng,…thường là tiền lãi ( hay còn gọi là cổ tức)

Ví dụ: để Thấy sự khác biệt giữa Lợi Nhuận và Lợi Tức

Giả sử một người mua cổ phiếu giá 100 nghìn đồng, cuối năm anh ta được chia lợi nhuận bằng 10% và cổ phiếu tăng 20% so với giá mua ban đầu, thì lợi tức anh ta thu được sẽ là 30 nghìn đồng, hay nói cách khác, lợi tức thu được từ đầu tư chứng khoán của anh ta sẽ là 10% + 20% = 30%.

Một số câu hỏi liên quan tới lợi tức

Một số câu hỏi liên quan tới lợi tức

Một số câu hỏi liên quan tới lợi tức

Tỷ suất lợi tức là gì?

Tỷ suất lợi tức hay còn gọi là lãi suất là tỉ số giữa lợi tức nhận được so với số tiền bỏ ra trong một thời gian nhất định

Thuế lợi tức là gì?

Thuế lợi tức là loại thuế đánh vào lợi tức do một hay nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra. Đối với các tổ chức hay cá nhân có lợi tức từ các hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật hay đầu tư tại Việt Nam. Đối chịu thuế cả năm của mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi tức cổ phần là gì?

Lợi tức cổ phần thường gọi là lợi nhuận cổ phần. Lợi tức cổ phần là phần nhà đầu tư cổ phiếu nhận được của công ty bán cổ phiếu.

Thường nhà đầu tư nhận được lợi nhuận trên: cổ phần và lợi nhuận trên cổ phần đã được pha loãng.

Lợi tức trái phiếu là gì?

Lợi tức trái phiếu là khoản tiền cố định  cho người nắm giữ mà không phải  phụ thuộc vào tình hình kinh tế của người phát hành.

Lợi tức cổ phiếu là gì?

Lợi tức cổ phiếu hay còn được gọi bằng tên như thưởng bằng cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu. Là cách thức pha loãng giá trị kinh tế bằng cách phát hành thêm nhiều cổ phiếu.

Cách tính lợi tức cổ phiếu

Công thức lợi tức của cổ phiếu là:

Lợi tức cổ phiếu = Tiền / Thị giá

Mô hình lợi tức là gì?

Mô hình lợi tức là phương pháp định giá cổ phiếu của công ty. Được dựa trên giá hợp lý của cổ phiếu hiện tại bằng tổng lợi tức  tương lai của công ty khi đã chiết khấu giá trị hiện tại của chính cổ phiếu đó.

Ý nghĩa của lợi tức trong đầu tư và kinh doanh

Ý nghĩa của lợi tức trong đầu tư và kinh doanh
Ý nghĩa của lợi tức trong đầu tư và kinh doanh

Trong kinh doanh, lợi tức có vai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp. Nó là công cụ phản ánh cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt một năm. Như đã đề cập, lợi tức của doanh nghiệp chính là khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh sản xuất.

Bên cạnh đó, khoản lợi tức này cũng bao gồm việc đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ như mua bán trái phiếu, cổ phiếu,… Ngoài ra, lợi tức còn có thể đến từ các hoạt động bất thường của doanh nghiệp. Chính vì vậy, lợi tức sẽ phản ánh bao quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Mặt khác, đối với các nhà đầu tư cá nhân thì lợi tức cũng chính là thước đo hữu hiệu giúp đánh giá hiệu quả trong việc đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể dựa vào lợi tức của doanh nghiệp để biết được họ có đang kinh doanh tốt hay không. Tuy nhiên, ngoài lợi tức thì vẫn còn nhiều yếu tố khác cần các nhà đầu tư quan tâm. Vì vậy, hãy tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính của các công ty thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức nền tảng mà một nhà đầu tư cần biết về lợi tức. Hy vọng qua bài viết mà Hanghoa24 chia sẻ bạn đã hiểu được lợi tức là gì, nó có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp. Từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư thật sáng suốt, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của bản thân trong thời gian tới. 

Xem thêm: 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký