Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì? Điều kiện, tỷ lệ ký quỹ

Giao dịch ký quỹ chứng khoán được xem là hình thức các nhà đầu tư thường xuyên lựa chọn bởi nó mang lại cơ hội tăng lợi nhuận cao. Vậy giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì? Hiện nay quy định của pháp luật về giao dịch ký quỹ như thế nào hay có nên giao dịch chúng hay không? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Hanghoa24 để hiểu rõ vấn đề này nhé. 

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là gì?

Margin (giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán) là giao dịch mua chứng khoán sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán, trong đó chứng khoán có được từ các giao dịch này và chứng khoán khác được giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên.

Điều kiện để giao dịch ký quỹ chứng khoán

– Nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch ký quỹ cần phải ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với các công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán theo quy định pháp luật.

Hợp đồng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ đồng thời là hợp đồng giao dịch ký quỹ.

Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán tối thiểu phải gồm các nội dung về thời hạn bổ sung ký quỹ, tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ, xử lý tài sản bảo đảm cho giao dịch ký quỹ khi các nhà đầu tư không bổ sung ký quỹ, nêu rõ các rủi ro, phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh, các thiệt hại có thể phát sinh và chi phí khách hàng phải thanh toán.

– Các nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện các giao dịch ký quỹ.

– Tại công ty chứng khoán nơi các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán, mỗi nhà đầu tư chỉ được mở cho mình một tài khoản giao dịch ký quỹ. Tài khoản giao dịch ký quỹ được hiểu là tài khoản riêng biệt, được quản lý riêng biệt, được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cần phải hạch toán tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của mỗi nhà đầu tư, cần tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của từng nhà đầu tư.

– Chứng khoán được giao dịch ký quỹ gồm: cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, đăng ký giao dịch và đáp ứng các tiêu chí cơ bản như: đăng ký giao dịch, quy mô vốn, thời gian niêm yết và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành, tính thanh khoản (nếu có) và sự biến động giá (nếu có) cần minh bạch thông tin với các tiêu chí khác theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố danh sách những mã chứng khoán được giao dịch ký quỹ, chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên cơ sở tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

Trên danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, chứng khoán không được giao dịch ký quỹ do Sở giao dịch chứng khoán công bố. Các công ty chứng khoán cần lựa chọn danh sách chứng khoán được thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ tại công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

– Các nhà đầu tư sẽ có nghĩa vụ đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì theo hợp đồng đã ký với công ty chứng khoán. Nếu tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư xuống thấp hơn với tỷ lệ ký quỹ duy trì, công ty chứng khoán sẽ phát hành lệnh ký quỹ bổ sung. Chứng khoán sẽ không được phép giao dịch ký quỹ và không được tính vào tài sản bảo đảm khi xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì cho giao dịch ký quỹ.

Trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ bổ sung, công ty chứng khoán sẽ có quyền bán chứng khoán được xem là tài sản bảo đảm theo điều khoản tại hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Khi thực hiện việc bán chứng khoán, công ty chứng khoán sẽ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành và thông báo kết quả giao dịch bán chứng khoán cho nhà đầu tư biết để thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố các thông tin về giao dịch theo quy chế pháp luật (nếu có).

Công ty chứng khoán không còn đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, bắt buộc phải dừng ngay việc ký mới và gia hạn thêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn nhằm thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ khi xảy ra sự kiện trên (trong vòng 48 giờ).

Trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tạm dừng giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán.

Chứng khoán được giao dịch ký quỹ là gì?

Điều kiện chứng khoán được giao dịch ký quỹ

Điều kiện chứng khoán được giao dịch ký quỹ

Chứng khoán được giao dịch ký quỹ là đăng ký giao dịch, cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán & đáp ứng các tiêu chí cơ bản như:

– Đăng ký giao dịch, thời gian niêm yết.

– Quy mô về vốn & kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành.

– Tính thanh khoản (nếu có) và biến động giá (nếu có).

– Sự minh bạch thông tin cũng như các tiêu chí khác theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, chứng khoán được giao dịch ký quỹ trên cơ sở tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.

Trên cơ sở danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ do Sở giao dịch chứng khoán công bố, công ty chứng khoán sẽ lựa chọn danh sách chứng khoán được thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ tại công ty & thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Có nên giao dịch ký quỹ chứng khoán không?

Có nên giao dịch ký quỹ ký quỹ chứng khoán không?

Có nên giao dịch ký quỹ ký quỹ chứng khoán không?

Về lợi ích khi giao dịch ký quỹ chứng khoán:

– Tối đa hóa lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Lợi ích lớn nhất trong giao dịch ký quỹ cũng là lý do khiến các nhà đầu tư quan tâm đến đó là việc nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

– Chiến lược giao dịch bổ sung

Đa dạng hóa các doanh mục. Các nhà đầu tư lập tức có thể tham gia các cơ hội đầu tư hấp dẫn mới mở ngay cả khi đã sử dụng số vốn bỏ ra ban đầu.
Trung bình tăng giá: là một sự lựa chọn phù hợp với chiến lược giao dịch trên đà tăng trưởng, do đó nhà đầu tư sẽ bỏ mua thêm khi cổ phiếu duy trì được đà tăng. Từ đó có thể nắm giữ khối lượng cổ phiếu có chất lượng cao mà nhà đầu tư không cần nộp thêm tiền vào tài khoản và có thể loại bỏ các rủi ro khi giao dịch với các cổ phiếu chất lượng kém.

  • Rủi ro khi giao dịch ký quỹ chứng khoán

– Khi giá cổ phiếu giảm thì sẽ thiệt hại lớn. Khi các khoản đầu tư ngược lại với kỳ vọng thì mức độ thiệt hại sẽ tăng theo mức độ nhà đầu tư sử dụng nợ vay, đó là điểm yếu lớn nhất đối với giao dịch ký gửi chứng khoán.

Đây chính là rủi ro mà các nhà đầu tư phải chấp nhận nếu muốn có được lợi nhuận cao hơn mà giao dịch ký quỹ mang lại. Vì vậy cổ phiếu lựa chọn ký quỹ phải được tìm hiểu chính xác, kỹ càng hoặc sử dụng chính sách trung bình giá tăng.

  • Rủi ro margin-call và forced sell

Giả sử khi mua cổ phiếu chỉ bằng số tiền mặt bỏ ra ban đầu thì nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình một thời điểm cắt lỗ ngay cả trong trường hợp cổ phiếu liên tục giảm giá đến mức xấu nhất. Nhưng đối với giao dịch ký quỹ chứng khoán để tài khoản có thể duy trì tỷ lệ an toàn các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với margin-call và forced sell. Để có thể đưa tỷ lệ tiền vay/số vốn bỏ ra về mức quy định thì nhà đầu tư bị yêu cầu bán bớt cổ phiếu đang nắm giữ (margin-call), nếu trong trường hợp xấu hơn nhà đầu tư không chịu bán theo yêu cầu & giá cổ phiếu vẫn giảm, lúc đó công ty chứng khoán buộc phải thực hiện (forced sell) lệnh bán bắt buộc.

5. Một số lưu ý trong giao dịch ký quỹ chứng khoán

* Cần tìm hiểu về chứng khoán phái sinh trước khi giao dịch

Khi bạn muốn đầu tư bất cứ lĩnh vực nào, nếu bạn không trang bị cho bản thân kiến thức chắc chắn về lĩnh vực mình đầu tư thì bạn mãi mãi không thành công. Đặc biệt hơn là ở thị trường chứng khoán phái sinh nơi mà bạn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng cao lợi nhuận của mình nhưng đi kèm với những lợi nhuận đó chính là rủi ro.
Trước khi đầu tư hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ được các thuật ngữ như: tiền ký quỹ, kích thước giao dịch, vị thế, lệnh chốt lời/dừng lỗ.

* Nhà đầu tư cần lập kế hoạch và xem xét yếu tố

Trước khi xây dựng kế hoạch cần xem xét: mục tiêu giao dịch, vốn đầu tư, độ rủi ro và thời gian giao dịch. Nhà đầu tư cần xác định được chúng và lập ra cho bản thân một kế hoạch hoàn hảo chính là chìa khóa để giao dịch thành công.

* Nhà đầu tư cần bảo tồn vốn

Với những nhà đầu tư bắt đầu, trước khi nghĩ tới lợi nhuận thì hãy nghĩ xem làm cách nào để có thể hạn chế rủi ro của mình tới mức thấp nhất có thể. Vì chỉ có hạn chế rủi ro mới giúp nhà đầu tư có cơ hội ở lâu trên thị trường & tìm kiếm cơ hội tăng lợi nhuận theo thời gian.

* Đòn bẩy phù hợp

Đòn bẩy tài chính chính giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận theo cấp số nhân nhưng đồng nghĩa với lợi nhuận hấp dẫn như vậy thì nó cũng có thể khiến bạn thua lỗ cháy túi nếu như không quản lý tốt số vốn. Vậy nên các nhà đầu tư mới không nên chọn các sàn có đòn bẩy vô hạn hoặc đòn bẩy quá cao.

* Nhà đầu tư cần lựa chọn sàn giao dịch uy tín

Lựa chọn cho mình một sàn giao dịch uy tín khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn khi giao dịch mà còn bởi vì họ được cấp phép bởi cơ quan quản lý tài chính và bạn có cơ hội tận hưởng ư đãi thết thực thay vì nhận lời mời gọi hấp dẫn phi thực tế của các sàn lừa đảo.

* Các sàn giao dịch ký quỹ chứng khoán uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay

Sàn giao dịch chứng khoán HOSE ( Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh )

Sàn chứng khoán HNX ( trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội )

Sàn chứng khoán UPCOM ( công ty đại chúng chưa niêm yết )

Kết luận

Trên đây là những thông tin mà Hanghoa24 chia sẻ tất tần tật thông tin về giao dịch ký quỹ chứng khoán và những rủi ro trong quá trình giao dịch để giúp nhà đầu tư mới hiểu hơn khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Nếu nhà đầu tư còn bất kỳ băn khoăn nào về giao dịch ký quỹ chứng khoán hay tài khoản giao dịch có vấn đề hãy gọi ngay tới số HOTLINE 0863 688 883 để các chuyên viên của Hanghoa24 có thể hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất.

Xem thêm:

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký