Hotline: 0983 66 8883 | 0996 39 3333
17/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 17/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 29,8 triệu; gây tử vong cho hơn 940 nghìn người; trong đó có gần 20,3 triệu người đã phục hồi. Trong […]
16/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 16/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 29,5 triệu; gây tử vong cho hơn 935 nghìn người; trong đó có gần 20 triệu người đã phục hồi. Trong […]
15/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 15/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 29,2 triệu; gây tử vong cho hơn 928 nghìn người; trong đó có gần 19,8 triệu người đã phục hồi. Ngày […]
14/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 14/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 29 triệu; gây tử vong cho hơn 924 nghìn người; trong đó có gần 19,6 triệu người đã phục hồi. Chủ […]
11/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 11/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 28.17 triệu; gây tử vong cho hơn 909 nghìn người; trong đó có gần 19 triệu người đã phục hồi. Báo […]
10/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 10/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 27.87 triệu; gây tử vong cho hơn 903 nghìn người; trong đó có hơn 18.7 triệu người đã phục hồi. Theo […]
09/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 09/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 27.58 triệu; gây tử vong cho hơn 897 nghìn người; trong đó có hơn 18.5 triệu người đã phục hồi. Phát […]
08/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 08/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 27.34 triệu; gây tử vong cho hơn 892 nghìn người; trong đó có hơn 18.3 triệu người đã phục hồi. Phát […]
07/09/2020

Bản tin giao dịch hàng hóa ngày 07/09/2020

I. TIN TỨC TỔNG HỢP 1. Tin kinh tế:  Theo số liệu thống kê của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), số lượng người nhiễm bệnh Covid-19 trên thế giới đã vượt quá mốc 27.1 triệu; gây tử vong cho hơn 883 nghìn người; trong đó có hơn 18.1 triệu người đã phục hồi. Ngày […]