Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 24/11/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghệ FTV gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 878/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 5 (24/11/2022), Thứ 6 (25/11/2022)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch Ngày 24/11/2022 tại tệp đính kèm: Thông báo số 878/TB/TGĐ-MXV về lịch Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.11.2022

Thông báo số 878/TB/TGĐ-MXV về lịch Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.11.2022

Thông báo số 878/TB/TGĐ-MXV về lịch Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.11.2022

Thông báo số 878/TB/TGĐ-MXV về lịch Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.11.2022

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký