Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Ngày 16/03/2023

FTV thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô ngày 16/03/2023 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty FTV gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/03/2023

Xem chi tiết tại: Quyết định số 285QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 16.03.2023

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký