Sản phẩm này tương tự với sản phầm dầu thô WTI

Dầu Thô WTI

Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô WTI mini
Mã hàng hóa NQM
Độ lớn hợp đồng 500 thùng / lot
Đơn vị giao dịch USD / thùng
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.025 USD / thùng
Tháng đáo hạn Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo.
Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

 


0983668883