Ký quỹ giao dịch hợp đồng Spread – Hanghoa24

15/10/2021

(Cập nhật ngày 21/07/2021)

Chi tiết ký quỹ giao dịch liên hàng hóa: Ký quỹ giao dịch liên hàng hóa (file pdf)

Ký quỹ của Spread thường thấp hơn ký quỹ của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn vì Spread ít biến động hơn và Spread có khả năng phòng vệ rủi ro.
Ví dụ: ký quỹ đối với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương và Ngô lần lượt là $3,000 và $1,500. Để giao dịch cặp Spread của Đậu tương và Ngô, nhà đầu tư chỉ phải nộp mức kí quỹ là $1,125 thay vì mức $4,500.

Cách tính ký quỹ cho Inter – month Spread

Ký quỹ ban đầu = Ký quỹ của chân 1 – Ký quỹ của chân 2 + Intra Spread Charge

Trong công thức trên, CME công bố Ký quỹ ban đầu cho từng nhóm Intramarket Spread (như hình trên). Intra Spread Charge được tính toán theo CME SPAN.Như hình trên, số tiền ký quỹ của cặp Đậu tương kỳ hạn tháng 05/2021 và kỳ hạn tháng 09/2021 là $1425.

Chi tiết ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn:

Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn Nông sản (file pdf)

Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn Dầu thô (file pdf)

Cách tính ký quỹ cho Inter commodity Spread

Ví dụ: Cặp Spread Ngô và Đậu tương tỉ lệ 1:2, với Inter Rate = 65%

Ký quỹ ban đầu của hợp đồng Ngô và Đậu tương lần lượt là: $1500 và $3500

Trước khi được áp dụng Inter Rate, số tiền ký quỹ: $1500 + $3500 x 2 = $8500

Khi áp dụng Inter Rate, tỉ lệ ký quỹ: $8500 x (1 – 65%) = $3975

    HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

    0983668883