Hợp đồng quyền chọn là gì? Đặc điểm và cách thức hoạt động

Hợp đồng quyền chọn là gì? là một trong những sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh. Để tìm hiểu rõ hơn vai trò của hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh, các nhà đầu tư hãy cùng tham khảo bài viết ở dưới đây.

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn tiếng anh còn gọi Option Contract là một hợp đồng cho phép người mua nắm giữ nó được mua nếu là quyền chọn mua hoặc được bán nếu là quyền chọn bán một khối lượng hàng hoá cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định. Các hàng hoá cơ sở này có thể là: cổ phiếu, trái phiếu…

Quyền chọn là các công cụ phái sinh tài chính có thể dựa trên các tài sản cơ bản khác nhau bao gồm cổ phiếu và tiền điện tử. Các hợp đồng này cũng có thể bắt nguồn từ các chỉ số tài chính. Các hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn của các vị thế hiện tại và thực hiện các giao dịch đầu cơ.

Khái niệm hợp đồng quyền chọn là gì?
Khái niệm hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn hoạt động như thế nào?

Có hai loại quyền chọn cơ bản được gọi là quyền chọn mua và quyền chọn mua.

Quyền chọn bán cung cấp cho người nắm giữ hợp đồng quyền mua tài sản bảo đảm, trong khi quyền chọn bán cung cấp cho họ quyền bán tài sản đó. Do đó, các nhà đầu tư thường mua quyền chọn mua khi giá của tài sản cơ sở dự kiến ​​sẽ tăng và mua quyền chọn bán khi giá của tài sản cơ sở dự kiến ​​giảm. Họ cũng có thể sử dụng hợp đồng đặt và mua – hy vọng giá sẽ ổn định – hoặc thậm chí kết hợp hai loại hợp đồng để có lợi cho họ dựa trên kỳ vọng về sự biến động của thị trường.

Một hợp đồng quyền chọn bao gồm ít nhất bốn thành phần: kích thước, ngày hết hạn, giá thực hiện và phí bảo hiểm.

 • Đầu tiên, quy mô của đơn đặt hàng có liên quan đến số lượng hợp đồng được giao dịch.
 • Thứ hai, ngày hết hạn là ngày mà nhà đầu tư sẽ không thể thực hiện quyền chọn nữa.
 • Thứ ba, giá thực hiện quyền chọn là giá mà tài sản sẽ được mua hoặc bán.
 • Thứ tư, phí thực hiện hợp đồng này là giá giao dịch của hợp đồng quyền chọn. Đó là số tiền mà người đầu tư phải chi trả để có được quyền chọn. Chính vì vậy, người mua nhận được hợp đồng từ người bán (người viết hợp đồng) theo giá trị của mức phí thực hiện quyền chọn. Và phí này sẽ thay đổi khi càng đến ngày gần đáo hạn.

Về bản chất, khi giá thực hiện thấp hơn giá thị trường, nhà đầu tư có thể mua tài sản cơ sở với mức giá thấp và sau khi thêm phí thực hiện, họ có thể chọn thực hiện hợp đồng quyền chọn để kiếm lợi nhuận. Nhưng nếu giá thực hiện cao hơn giá thị trường thì nhà đầu tư không có lý do gì để thực hiện quyền chọn và hợp đồng được coi là vô ích. Nếu hợp đồng không được thực hiện, người mua chỉ mất phí thực hiện quyền chọn mà họ phải trả để mua vị thế.

Cần lưu ý rằng trong khi người mua có thể chọn thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán của mình, nếu người mua quyết định rằng mình có ý định thực hiện thì người bán (nhà thầu) phải thực hiện vị trí của mình. Do đó, nếu người mua quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng của mình, thì người bán có nghĩa vụ bán tài sản cơ sở. Và tương tự, nếu nhà đầu tư mua thỏa thuận và quyết định thực hiện thỏa thuận, người bán có nghĩa vụ mua tài sản cơ bản từ người đã mua hợp đồng.

Một số hợp đồng cho phép nhà đầu tư thực hiện quyền chọn của họ bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn. Hợp đồng này thường được gọi là quyền chọn kiểu Mỹ. Ngược lại, các hợp đồng quyền chọn kiểu châu Âu chỉ được thực hiện khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chỉ định trong hợp đồng không liên quan đến vị trí địa lý của hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn là gì?
Hợp đồng quyền chọn là gì?

Phí thực hiện quyền chọn

Giá trị của phần bù quyền chọn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đơn giản là chúng ta có thể cho rằng phí thực hiện quyền chọn phụ thuộc vào ít nhất 4 yếu tố: giá của tài sản, giá thực hiện, thời gian đáo hạn và thị trường tương ứng sự biến động hoặc sự biến động của chỉ số. Bốn thành phần này có những ảnh hưởng động khác nhau đến phí bảo hiểm thực hiện của quyền chọn mua và quyền chọn bán, như được trình bày trong bảng dưới đây.

Bạn có thể thấy rõ, giá tài sản và giá thực hiện ảnh hưởng đến phí bảo hiểm quyền chọn theo những cách trái ngược nhau. Trong khi đó, phí bảo hiểm giá mua và giá bán giảm khi thời gian hết hạn giảm. Lý do chính cho điều này là các nhà giao dịch sẽ có xác suất hợp đồng thấp hơn. Mặt khác, sự biến động thị trường cao thường làm tăng phí thực hiện quyền chọn. Như vậy, phí bảo hiểm quyền chọn là kết quả của các yếu tố này kết hợp với các ảnh hưởng khác.

Quyền chọn Hi Lạp

Quyền chọn kiểu Hy Lạp là một công cụ để đánh giá các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá của một hợp đồng. Nói một cách cụ thể, đây là những giá trị thống kê được sử dụng để đo lường mức độ rủi ro. Rủi ro của một hợp đồng cụ thể dựa trên nhiều lý do cơ bản khác nhau. Dưới đây là một số tùy chọn phổ biến của tiếng Hy Lạp và mô tả ngắn gọn về các tham số mà họ có thể đo lường:

 • Delta: đo lường mức độ thay đổi của giá quyền chọn so với giá của tài sản cơ sở. Ví dụ: Tỷ lệ Delta là 0,6 cho biết rằng phí bảo hiểm quyền chọn có khả năng tăng hoặc giảm 0,60 đô la tương đương với mỗi lần tăng hoặc giảm 1 đô la trong giá của tài sản.
 • Gamma: đo tốc độ thay đổi của chỉ số delta theo thời gian, vì vậy nếu delta thay đổi từ 0,6 thành 0,45 thì gamma sẽ là tùy chọn 0,15.
 • Theta: đo lường thay đổi giá khi thời hạn hợp đồng giảm một ngày cho biết phí bảo hiểm quyền chọn dự kiến ​​sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu khi hợp đồng quyền chọn sắp hết hạn.
 • Vega: Đo lường tốc độ thay đổi của giá hợp đồng dựa trên sự biến động ngụ ý của tài sản 1% cơ bản thay đổi giá của quyền chọn bán và quyền chọn mua.
 • Rho: Đo lường sự thay đổi dự kiến ​​của giá khi lãi suất thay đổi. Lãi suất tăng trưởng dẫn đến giá mua quyền chọn tăng và giá mua quyền chọn bán giảm. Do đó, giá trị của Rho là dương đối với quyền chọn mua và âm đối với quyền chọn bán.
Quyền chọn Hi Lạp
Quyền chọn Hi Lạp

>> Tham khảo: Hàng hóa phái sinh là gì? Kênh đầu tư, giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín

Ứng dụng phổ biến của hợp đồng quyền chọn

Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng làm công cụ phòng ngừa rủi ro. Một ví dụ rất đơn giản về chiến lược phòng ngừa rủi ro là khi nhà đầu tư mua quyền chọn mua trên cổ phiếu mà họ đã sở hữu. Khi các khoản nắm giữ lớn bị mất giá trị tổng thể  do giá giảm, việc thực hiện quyền chọn bán có thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu thua lỗ.

Giao dịch cầu cơ

Hợp đồng quyền chọn có thể được sử dụng cho các giao dịch đầu cơ: ví dụ: nếu nhà đầu tư tin rằng giá của tài sản sẽ tăng cao hơn giá thực tế, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn và mua tài sản đó với giá thấp. Khi giá của một tài sản cao hơn hoặc thấp hơn giá thực tế mà hợp đồng có lãi, thì quyền chọn được cho là “bằng tiền”. 

Các chiến lược cơ bản

Khi giao dịch quyền chọn, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau dựa trên bốn vị trí cơ bản. Người mua có thể mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Người bán có quyền chọn bán hợp đồng mua bán. Như đã đề cập, người bán có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản nếu chủ hợp đồng chọn thực hiện nó.  

Các chiến lược quyền chọn khác nhau dựa trên bốn vị trí. Người mua có thể mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Người bán có thể bán quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán.

Quyền mua được bảo hiểm (covered call): là việc bán quyền chọn mua của một tài sản đã được sở hữu. Chiến lược này được sử dụng bởi các nhà đầu tư để tạo thêm thu nhập (phí thực hiện quyền chọn) từ tài sản của họ. Nếu hợp đồng không được thực hiện, họ kiếm được phí hợp đồng mà vẫn giữ được tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu hợp đồng được thực hiện do giá thị trường tăng, họ có nghĩa vụ phải bán vị thế của mình.

 • A Straddle (Chiến lược song hành): Mua quyền chọn mua và quyền chọn bán trên cùng một tài sản với cùng mức giá thực hiện và ngày hết hạn cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bất cứ khi nào tài sản tăng hoặc giảm một số tiền đủ lớn. Nói một cách đơn giản, nhà giao dịch đang đặt cược vào sự chuyển động của thị trường.
 • Chiến lược đinh gim (Một sự bóp nghẹt): là việc mua quyền chọn mua và đặt ở mức trong ‘vùng lỗ’ (nghĩa là giá thực hiện cao hơn giá thị trường nếu là lệnh gọi và ngược lại). Ngược lại nếu nó là một quyền chọn bán). Về cơ bản, chiến lược ngón tay cái giống như một chiếc thắt lưng nhưng với chi phí thấp hơn để xây dựng một vị trí. Tuy nhiên, khi sử dụng chiến lược đinh ghim, thị trường cần biến động rộng rãi để các nhà đầu tư kiếm lời.
Phí thực hiện quyền chọn
Phí thực hiện quyền chọn

Lợi ích hợp đồng quyền chọn

 • Thích hợp để đề phòng rủi ro thị trường.
 • Linh hoạt hơn trong các giao dịch đầu cơ.
 • Cho phép nhiều chiến lược giao dịch và kết hợp với các cơ chế rủi ro / phần thưởng khác nhau.
 • Tiềm năng thu nhập bất kể thị trường tăng, giảm hay giữ nguyên.
 • Có thể được sử dụng để giảm phí vào một vị trí.
 • Cho phép nhiều giao dịch chạy đồng thời.

Những bất lợi của hợp đồng quyền chọn

 • Cơ chế làm việc và tính toán tỷ giá hợp đồng không phải lúc nào cũng dễ hiểu.
 • Có nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với người bán (người viết hợp đồng).
 • Chiến lược giao dịch phức tạp hơn so với các lựa chọn thay thế phổ biến khác.
 • Thị trường giao dịch quyền chọn thường gặp khó khăn bởi mức thanh khoản thấp, làm cho nó kém hấp dẫn hơn đối với hầu hết các nhà giao dịch rất dễ bay hơi và có xu hướng giảm khi ngày hết hạn hợp đồng đến gần.

So sánh hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai

Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cả hai loại hợp đồng này đều là các công cụ tài chính phái sinh và do đó có các ứng dụng chung. Nhưng bất chấp những điểm tương đồng của chúng, vẫn có một điểm khác biệt. Có một sự khác biệt lớn trong cơ chế thanh toán của hai loại hợp đồng.

Không giống như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai luôn được thực hiện khi đến ngày hết hạn, có nghĩa là các chủ hợp đồng được yêu cầu hợp pháp để trao đổi tài sản cơ bản (hoặc giá trị tiền mặt tương đương của nó) theo quyết định của chủ sở hữu hợp đồng. Nếu người nắm giữ hợp đồng (người mua) thực hiện quyền chọn, người bán (người viết hợp đồng) có nghĩa vụ giao dịch tài sản cơ bản.

KẾT LUẬN

Từ tên gọi chúng ta đã có thể hiểu, hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền chọn mua/ bán một tài sản trong tương lai. Không phụ thuộc vào giá thị trường. Loại hợp đồng này rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, không chỉ cho các giao dịch đầu cơ mà còn để thực hiện các chiến lược.

Nhưng, giống như các công cụ phái sinh khác, quyền chọn giao dịch có rủi ro. Do đó, trước khi các nhà đầu tư sử dụng các loại hợp đồng này, họ cần phải hiểu rõ về cách thức hoạt động của chúng. Bạn cũng nên tìm hiểu cách kết hợp giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán, rủi ro tiềm ẩn mà mỗi quyền chọn mang lại. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên xem xét sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro cùng với  phân tích kỹ thuật và cơ bản để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.

Hanghoa24 hy vọng qua bài viết này bạn đã có được kiến ​​thức cho riêng mình về hợp đồng quyền chọn là gì và có phương án đầu tư tối ưu nhất!

Xem thêm:

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN
Đăng ký