Đường xu hướng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

11/10/2021

Xu hướng gồm có cả xu hướng giá tăng và xu hướng giá giảm. Về lý thuyết, xu hướng giá tăng gồm liên tiếp những đỉnh giá cao dần và đáy giá cao dần (đỉnh trước cao hơn đỉnh sau và đáy trước cao hơn đáy sau).

Một xu hướng giá tăng sẽ được coi là vẫn duy trì cho đến khi xuất hiện một đáy mới thấp hơn đáy trước nó. Ngược lại, xu hướng giá giảm cũng sẽ được coi là vẫn đang tiếp diễn cho đến khi xuất hiện một đỉnh mới cao hơn.

Đường xu hướng

Xu hướng giá tăng và xu hướng giá giảm cũng được nghiên cứu dưới dạng các đường xu hướng. Với xu hướng giá tăng ta có đường xu hướng giá tăng, đây là đường nối các điểm đáy cao dần lên và đường xu hướng giảm là đường nối các đỉnh thấp dần. Đường xu hướng có thể kéo dài thậm chí nhiều năm.

Quy trình vẽ một đường xu hướng khá đơn giản nhưng cũng rất dễ nhầm. Điều căn bản là phải có những dấu hiệu chắc chắn về sự xuất hiện một xu hướng giá. Khi muốn vẽ một xu hướng giá tăng ta phải có ít nhất hai điểm đáy mà đáy sau cao hơn đáy trước. Tất nhiên điều kiện cần và đủ để có thể vẽ được một đường thẳng là phải có hai điểm. Tuy nhiên người ta thường đợi cho đến khi xuất hiện một đáy thứ ba cao hơn hai đáy trước và đường xu hướng đi qua cả 3 đáy (một cách tương đối).

Điều này có nghĩa là đường xu hướng có thể không đi qua đáy thứ ba mà chỉ đi sát, nhìn chung như thế là đạt yêu cầu. Nhưng một đường xu hướng đi qua tất cả cá đáy bao giờ cũng được coi là một đường xu hướng chính xác và có độ tin cậy cao. (Hình 1)

Đường xu hướng đi qua 2 đáy và  gần sát đáy thứ 3
Hình 1. Đường xu hướng đi qua 2 đáy và  gần sát đáy thứ 3

Ứng dụng của đường xu hướng

Khi một đường xu hướng được xác nhận về độ chính xác, nó sẽ trở nên rất hữu ích bởi tính chính xác ấy đảm bảo chắc chắn hướng chuyển động ổn định của giá. Với xu hướng giá tăng, sau mỗi đợt tăng biến động điều chỉnh xuất hiện sẽ kéo giá xuống sát hoặc đến đúng đường xu hướng những sẽ không xuống thấp hơn nếu xu hướng thị trường vẫn đang ổn định. Đường xu hướng lúc này là biên thấp nhất của dao động giá. Tương tự, với thị trường đang có xu hướng giá giảm thì đường xu hướng sẽ là biên cao nhất cho mọi dao động giá. Như thế, các đường xu hướng chính xác của thị trường sẽ là các biên dao động cơ sở để xác định mức giá mua, bán tối đa và tối thiểu hợp lý.

Nếu chuyển động của đồ thị vượt lên đường xu hướng giảm hoặc xuống dưới đường xu hướng giá tăng thì đây là dấu hiệu, có thể nói là sớm nhất, cho sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Quyết định phù hợp của nhà đầu tư ở những điểm giao cắt như vậy có thể đem đến cho nhà đầu tư lợi nhuận đáng kể.

Ứng dụng đường xu hướng trong giao dịch đậu tương cho kết quả tốt
Hình 2. Ứng dụng đường xu hướng trong giao dịch đậu tương cho kết quả tốt

    HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

    0983668883