Theo báo cáo của Ủy ban Kỹ thuật Chung (JTC) của OPEC+, trong năm 2021, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm 6,2 triệu thùng mỗi ngày so với năm ngoái, giảm 0,3 triệu thùng/ngày so với dự báo của tháng trước. JTC đã họp trực tuyến vào ngày 16/11, trước thềm cuộc họp của Ủy ban Giám sát cấp bộ trưởng chung trong ngày 17/11. Dự kiến OPEC+ sẽ nhóm họp vào các ngày 30/11 và ngày 1/12 tới để quyết định chính sách sản lượng trong năm 2021.